نرم‌افزار متلب

جلسه اول: توضیح پنجره های مختلف، نحوه تعریف بردار و ماتریس، عملیات ماتریسی، رسم نمودار دو بعدی و ویرایش آن

اسکرول به بالا