بالابر پله، پله رو، پله پیما

پله رو

2- بخش دوم استاندارد پله رو

نمونه های نصب شده دستگاه پله رو الزامات عمومی برای پله رو ها الگوی استفاده طراحی پله رو باید با در نظر گرفتن تعداد دفعات استفاده از آن، انجام شود. مراقبت در برابر خطرات مراقبتی که برای کمینه سازی ریسک همه خطرات زیر باید مد نظر قرار گیرد: الف- بریده شدن، له شدن، گیر افتادن …

2- بخش دوم استاندارد پله رو ادامه مطلب »

بالابر پله رو

1- بخش اول استاندارد بالابر پله رو

برای مشاهده مشخصات و نمونه های نصب شده دستگاه بالابر پله رو بر روی دکمه زیر کلیک نمایید. محصول پله پیما مقدمه استاندارد ISO 9386 قوانین ایمنی، ابعاد و کارکرد کفی­های بالابر نصب شده دائمی برقی برای افراد با اختلال حرکتی را تعیین می­کند. این استاندارد دربردارنده بالابر پله روی برقی برای افراد نشسته، ایستاده …

1- بخش اول استاندارد بالابر پله رو ادامه مطلب »

اسکرول به بالا